Szolgáltatásaink

Szabályzatok, dokumentumok elkészítése

  A tűz-, és munkavédelmi dokumentációk elkészítése ,amely szaktevékenység, ezért megfelelő szakmai végzettséghez kötött.(Munkavédelmi mérnök,Tűzvédelmi előadó,főelőadó)

  Munkabalesetek és Útibalesetek kivizsgálása

   A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni.

   Munkavédelmi oktatás

    A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló oktatás keretében elsajátítsa és a gyakorlatban alkalmazni tudja és alkalmazza is, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, megismerje a biztonságos munkavégzés szabályait.

    Tűzvédelmi oktatás

     A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék

     Felkészítés hatósági ellenőrzésre

      Helyszíni bejárással ás ellenőrzéssel meggyőződünk arról, hogy az ügyfelünk rendelkezik-e , a törvényekben és rendeletekben előírt , a hatóságok által ellenőrizésre kérhető dokumentumokkal, azok meglétének és megfelelőségének ellenőrzését elvégezzük, hiányuk, nem megfelelőségük esetén javaslatot teszünk a szükséges dokumentumok pótlására.Megbízás esetén a hiányokat pótoljuk.

      Átalánydíjas és egyszeri szolgáltatásaink

       A több mint 15 év tapasztalatára támaszkodva rendszeresen tűz- és munkavédelmi bejárást, átvilágítást tartunk a megbízóink területén.