• Főoldal /
 • Tűzvédelmi szabályzatok és dokumentumok

Tűzvédelmi szabályzatok és dokumentumok

Tűzvédelmi szabályzat

Minden gazdálkodó szervezetnek Tűzvédelmi szabályzatot kell készíteni az alábbi esetekben:

 • öt,vagy ötnél több munkavállalót foglalkoztat,
 • ötven vagy annál több személy befogadására alkalmas létesítményt működtet,
 • a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben,
 • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet.
 • társasházak üzemeltetésével kapcsolatos dokumentumok

Tűzriadó terv

A Tűzvédelmi szabályzat mellékleteként Tűzriadó Tervet kell készíteni:

 • a művelődési, oktatási, kulturális, sport, egészségügyi és szociális építményrészre, építményre, létesítményekre;
 • azokra a létesítményekre, amelyekben egy tűzszakaszon belül több, mint 300 fő tartózkodhat;
 • kereskedelmi szálláshelyre;
 • az olyan időszakos vagy állandó jelleggel üzemelő zenés szórakozóhelyekre, ahol egy időben 50 főnél több személy tartózkodhat;
 • a robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló építményre és szabadtérre, ahol az anyag robbanásveszélyes állapotban fordulhat elő;
 • tűzveszélyes osztályba tartozó anyag előállítására, feldolgozására, tárolására szolgáló 3000 m2-nél nagyobb alapterületű építményre és szabadtérre.

Tűzvédelmi oktatás

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

Tűzvédelmi oktatási anyag és tematika

A munkáltatónak rendelkeznie kell oktatási segédanyaggal és tematikával, mely tartalmazza a tevékenységi körének megfelelő tűzvédelmi ismereteket és a tűz esetén végzendő feladatokat.

Menekülési útirányrajz

Az épület elhagyásának lehetőségét (menekülési útvonal) tartalmazó alaprajzot és annak szöveges leírását vagy olyan kivonatát, amely az adott helyiség, épület biztonságos elhagyásának irányáról, módjáról tájékoztatást ad el kell készíteni és ki kell helyezni.

Kiürítés számítás

http://www.katasztrofavedelem.hu/letoltes/otsz/kiurites-TVMI.pdf

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=172805.285416

Kiürítés számítást kell végeztetni, minden ötven főnél nagyobb befogadóképességű teremmel csarnokkal rendelkező vállalkozásnak,intézménynek  zenés táncos és egyéb (pl, vásár börze)rendezvény esetén.A részleteket lásd a mellékelt hivatkozásra kattintva. Ezen tevékenység szakfeladat.Munkatársaink ennek elkészítését vállaják.