• Főoldal /
  • Munkabalesetek és Útibalesetek kivizsgálása

Munkabalesetek és Útibalesetek kivizsgálása

Munkabaleset kivizsgálása:

A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni.

A munkabalesetet, a foglalkozási megbetegedést és a fokozott expozíciós esetet be kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.

Munkabaleset fogalma:Olyan egyszeri külső hatás, amely a dolgozót munkavégzés közben, vagy azzal összefüggésben éri, sérülést, mérgezést, egyéb egészségkárosodást, vagy halált okoz.

Munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás igénybevétele során éri.

Úti baleset fogalma: az a baleset, amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására) menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.

A munkabalesetet, és az úti balesetet ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.A balesetek kivizsgálása munkavédedelmi szaktevékenység, amelyet csak munkavédelmi szakember végezhet. Baleset esetén annak kivizsgálását és dokumentálását vállaljuk.

Munkatársaink  a sérült nyilatkozata, a tanúk meghallgatása és a helyszíni szemle megtartása után elkészítik a munkabaleseti jegyzőkönyvet, egyeztetik álláspontjukat a munkáltatóval, valamint segítséget nyújtanak a jegyzőkönyvek  hatóságokhoz való eljuttatásában.

A baleset kivizsgálásához szükséges információk gyüjtését  a helyszíni szemle után, munkatársaink  javaslatot tesznek a megelőző intézkedésekre, annak érdekében, hogy a hasonló balesetek a jövőben elkerülhetők és megelőzhetőek legyenek.

A törvényi hivatkozás itt elolvasható: http://www.ommf.gov.hu/index.html?akt_menu=220