Tűzvédelmi oktatás

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.A tűzvédelmi oktatás kötelező.

 

A MUNKAVÁLLALÓK TŰZVÉDELMI OKTATÁSÁT AZ ALÁBBIAK ALAPJÁN ÉS GYAKORISÁGGAL KELL MEGTARTANI.

 A munkáltató tűzvédelmi oktatással kapcsolatos  kötelességei a 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22.§ (3) találhatóak.

 

 Munkába lépés előtti tűzvédelmi oktatás.

– Legalább évenkénti tűzvédelmi továbbképzés.

– Soron kívüli (rendkívüli) tűzvédelmi oktatás. (pl: tűzeset kapcsán)

– A szaktanfolyamok, szakmai továbbképzések tűzvédelmi vonatkozásai (tűzvédelmi szakvizsga pl.: Hegesztők és az építőipari tevékenység során nyílt lánggal járó munkát végzők.)

 Ki tarthat tűzvédelmi oktatást és készíthet oktatási tematikát?  9/2015. (III. 25.) BM rendelet 7.§ (6)

A munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztató vagy ötvennél több személy befogadására alkalmas helyiséget üzemeltető gazdálkodó szervezet esetén, ahol középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő a rendelet, a tűzvédelmi oktatás tananyagát legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készítheti el.

Ügyfeleinket oktatási tematikával ellátjuk.