Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás

A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló oktatás keretében elsajátítsa és a gyakorlatban alkalmazni tudja és alkalmazza is, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteit, megismerje a biztonságos munkavégzés szabályait. A munkavállalót munkavédelmi oktatásban kell részesíteni:

55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló

a) munkába álláskor,

b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek változásakor,

c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,

d) új technológia bevezetésekor

elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat, utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani a munkavégzés helyszínén és évente meg kell ismételni.

Oktatást, csak minimum középfokú munkavédelmi végzettséggel rendelkező személy végezhet, a munkavédelmi oktatás és az oktatási tematika elkészítése munkavédelmi szaktevékenység.

Az oktatást munkavédelmi szakembereink végzik.

1993. évi XCIII. törvény: http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=19510